Een dierbare overleden? Een ontruimingsbedrijf biedt uitkomst

Een woningontruiming na overlijden

Is uw dierbare onlangs overleden en dient u nu de woonruimte bezemschoon op te leveren? Een overlijden is een emotionele gebeurtenis. Er komt veel op u af, omdat vele zaken geregeld moeten worden. Hierdoor heeft u niet volledig de tijd om te rouwen. Gelukkig kan een ontruimingsbedrijf u gedurende deze moeilijke periode ondersteunen. Indien uw dierbare op oudere leeftijd overleden is, zijn er vaak veel spullen die overblijven en een nieuwe bestemming dienen te krijgen. Een ontruimingsbedrijf zorgt hiervoor, zodat u in rust kunt rouwen en de overige zaken kunt regelen. Het fijne is dat een ontruimingsbedrijf respectvol met de woning en bezittingen van uw dierbare omgaat, en de woning snel doch zorgvuldig ontruimt. Wij vertellen u graag meer over het inschakelen van een ontruimingsbedrijf bij een overlijden.

Woning verkopen of verhurenOntruimingsbedrijf senioren

Het is geen fijn idee, maar na het overlijden van uw dierbare dient zijn/haar woning ook weer klaargemaakt de worden voor de verkoop of verhuur. Woonde uw dierbare in een verzorgingshuis? Dan dient die woning vaak snel weer opgeleverd te worden, zodat een nieuwe huurder hier weer gebruik van kan maken. Schakel dan ook een ontruimingsbedrijf in, zodat de woning niet enkel wordt ontruimd maar ook netjes wordt opgeleverd. Een ontruimingsbedrijf kan namelijk ook schoonmaakwerkzaamheden verrichten, zodat de woning snel klaar is voor een nieuwe huurder of koper. De woning wordt dan vakkundig gereinigd en eventuele schroeven en spijkers zullen verwijderd worden en de gaten in de muur gedicht. Indien gewenst worden ook andere herstelwerkzaamheden uitgevoerd, zodat de woning zonder gebreken wordt opgeleverd. Kortom, u wordt geheel ontzorgd.

Eigendommen van uw dierbare

Bij een ontruiming van de woning van uw dierbare, zal het ontruimingsbedrijf eigendommen van uw dierbare aantreffen. Wenst u bepaalde spullen te behouden? Haal deze dan vooraf uit de woning of maak hier goede afspraken over. Mocht u iets vergeten zijn, dan is dit ook geen probleem. Het ontruimingsbedrijf zal tegen u zeggen welke spullen er zijn achtergebleven en toestemming vragen over wat hiermee moet gebeuren. Mocht u niets willen houden, dan worden met uw goedvinden deze spullen geschonken aan stichtingen of tweedehands winkels. Onbruikbare goederen worden afgevoerd, zodat u hier zelf niet meer voor hoeft te zorgen.

Geheel ontzorgd

Kortom, een ontruimingsbedrijf kan u geheel ontzorgen. Wat u wilt behouden of weg wilt doen wordt geheel met u besproken en de woning van uw dierbare wordt op een respectvolle wijze ontruimd. Maak het uzelf dan ook niet onnodig moeilijk tijdens deze emotionele tijd en benader een ontruimingsbedrijf voor de ontruiming van de woning van uw dierbare.

Comments are closed.