Wat is medisch tuchtrecht?

Wanneer schakelt u het medisch tuchtcollege in?

Heeft u een medische behandeling ondergaan en is daarbij volgens u iets verkeerd gegaan? Dan kunt het medisch tuchtcollege inschakelen. Het medisch tuchtcollege is verantwoordelijk voor medisch tuchtrecht. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? U leest het hieronder.

De definitie

Het medische tuchtrecht is een vorm van rechtspraak waarbij een speciale instantie (het tuchtcollege) beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt.

Wie vallen onder het medisch tuchtrecht?

Artsen, tandartsen, GGZ-psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen zijn de mensen die de medische beroepseed hebben afgelegd en zijn daarmee onderworpen aan tuchtrechtspraak. Bent u het met de uitvoering van uw medische behandeling niet eens, of heeft u fysieke of psychische schade opgelopen? Dan kunt u als patiënt een klacht indienen bij een van de vijf regionale tuchtcolleges. Als het tuchtcollege uw klacht gegrond verklaart, dan kan de arts of de hulpverlener een van de volgende sancties opgelegd krijgen:

  • een waarschuwing
  • een berisping
  • een geldboete van maximaal 4.500 euro
  • een tijdelijk of permanent verbod om zijn beroep nog uit te oefenen

Een hulpverlener kan overigens in hoger beroep gaan tegen een uitspraak van een regionaal tuchtcollege.

Schadevergoeding: ja of nee?

In het tuchtrecht draait het hoofdzakelijk om de vraag of een hulpverlener voldoende zorg aan de patiënt heeft gegeven. Een tuchtcollege doet nooit uitspraak over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de arts of hulpverlener. Ook kent het tuchtcollege u als patiënt geen schadevergoeding toe. Alleen de rechter of de Geschillencommissie Zorginstellingen kan de arts of hulpverlener veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding.

Hulp van medisch tuchtrecht advocaat

Zoals u wellicht leest, is het medisch tuchtrecht een ingewikkelde tak van sport. Ons advies is dus om altijd informatie en advies in te winnen bij een medisch tuchtrecht advocaat om te bespreken waar u recht op heeft als gevolg van een medische misser van uw zorghulpverlener.

Meer tips over gezondheid vind in ons blogoverzicht

Comments are closed.