Het ouderlijk gezag onder de loep

Ouderlijk gezag: automatisch of niet?

Voor getrouwde stellen is het ouderlijk gezag van de vader over de kinderen automatisch geregeld. Voor ongetrouwde vaders is dit echter niet het geval. Moeten ongehuwde vaders het gezag automatisch toegewezen krijgen? En wat houdt het ouderlijk gezag eigenlijk in?

Wat is ouderlijk gezag?

Het gezag over een kind houdt in dat ouders bepaalde rechten en plichten hebben wat de opvoeding van het kind betreft. Als ouder bent u verantwoordelijk voor uw kind, neemt u beslissingen en bent u verplicht het kind zolang deze minderjarig is, in levensonderhoud te voorzien. Wanneer u voor de geboorte (of eventuele adoptie) een geregistreerd partnerschap heeft of getrouwd bent, dan is het ouderlijk gezag automatisch geregeld. Ook wanneer twee vrouwen getrouwd zijn krijgen beide het ouderlijk gezag, mits het kind voor de geboorte niet door iemand anders is erkend. Ook hebben ouders de plicht hun kinderen (financieel) te onderhouden tot deze de leeftijd van 21 hebben bereikt. In het geval van een scheiding houden beide ouders het ouderlijk gezag over de kinderen, tenzij de rechter anders beslist.

Apart aanvragen

Bij veel ongetrouwde stellen is gebleken dat het gezag over hun kinderen niet goed geregeld is, signaleren advocaten. Dit komt vanwege het feit dat veel ongetrouwde ouders niet weten dat het ouderlijk gezag voor de vader bij de rechtbank moet worden aangevraagd. De moeder krijgt het gezag automatisch, voor de ongehuwde vader moet dit apart worden geregeld. Na de geboorte van hun kind gaan ongehuwde vaders enthousiast naar het gemeentehuis om hun kind aan te geven, maar weten niet dat zij daarmee geen ouderlijk gezag aanvragen. Op het moment dat ongetrouwde stellen uit elkaar gaan kunnen er juridische problemen ontstaan.

Het ouderlijk gezag ter discussie

Momenteel heerst er een discussie over het al dan niet automatisch toekennen van ouderlijk gezag aan ongetrouwde vaders. Volgens voorstanders van deze automatische toekenning moeten ongetrouwde vaders dezelfde rechten en plichten krijgen als getrouwde vaders. Nare situaties waarbij de vader buitenspel staat als de ongehuwde moeder overlijdt, of wanneer de moeder het kind mee naar het buitenland neemt kunnen zo voorkomen worden. Tegenstanders vinden het automatisch gezag voor vaders een slecht idee. Sommige lesbische stellen of co-ouderschapsgezinnen willen hun kinderen zelf opvoeden en de vader een minimale rol in het leven van het kind laten spelen.

Laat uzelf voorlichten

Hoe dan ook, het is belangrijk om uzelf goed te laten voorlichten wat ouderlijk gezag en erkenning betreft. Het belang van het kind of de kinderen staat altijd voorop. Wellicht is het voor u dan ook een verstandige keuze om eens rond de tafel te gaan met een van de advocaten van Rechtnet. Rechtnet is een allround advocatenkantoor en heeft verstand van alles wat met familierecht te maken heeft. Heeft u interesse in zo’n gesprek? Neem dan eens contact op. Bel 073 – 615 43 11 of mail naar [email protected].

Comments are closed.